Create Анкета

General Information

Production period

Production period
Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
E.g., 20/01/2022
E.g., 20/01/2022

Team

Director

Date of birth
E.g., 20/01/2022

Producer

Date of birth
E.g., 01/20/2022

Script writer

Date of birth
E.g., 20/01/2022

Sound director

Date of birth
E.g., 20/01/2022

Film editor

Date of birth
E.g., 20/01/2022

Actors / Host

Order
Date of birth
E.g., 20/01/2022
Loading video may take since a few minutes to half an hour
Upload VideoRemove media

Applier Contacts

Before sending the job to the festival, be sure to check the terms of participation, which are listed below.
1. Відправник (Учасник Фестивалю) цим гарантує і заявляє, що:
- Він є одноосібним автором і/або власником виключних майнових авторських прав на Фільм/Телепрограму та/або представником усіх авторів та/або власника (ків) виключних майнових авторських прав на Фільм/Телепрограму і належним чином уповноважений для подачі цієї Заявки, надання гарантій, передачі (надання) прав на використання Фільму / Телепрограми та взяття зобов'язань, згідно з цією Заявкою;
- Фільм/Телепрограма не був(ла) оприлюднений (а) / опублікований (а) (випущений (а) в світ) до дати подання цієї Заявки і не буде оприлюднений (а) / опублікований (а) (випущений (а) в світ) до моменту оприлюднення в рамках Фестивалю та/або завершення Фестивалю, а також право на використання Фільму/Телепрограми будь-якими способами не були і не будуть передані (надані) до завершення Фестивалю третім особам;
- Фільм/Телепрограма є оригінальним твором (об'єктом авторського права) і під час створення Фільму/Телепрограми були отримані від третіх осіб всі дозволи, а також всі майнові права на використання Фільму /Телепрограми як об'єкта авторського права в цілому, так і всіх об'єктів інтелектуальної власності, що увійшли до складу Фільму / Телепрограми;
- Використання Фільму/Телепрограми в рамках Фестивалю не порушить прав і законних інтересів третіх осіб;
- Фільм/Телепрограма не містить образ, наклепів, не завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації третіх осіб, не має елементів, які могли б розглядатися як порушення прав (особистих немайнових, майнових авторських, суміжних та/або інших прав) та законних інтересів третіх осіб, не містить сцен, що пропагують порнографію, культ насильства чи жорстокості, розпалюють національну, класову, соціальну, релігійну нетерпимість, сцен, що суперечать нормам моралі і моральності, не містить інформації/матеріалів поширення / публічне повідомлення (публічне сповіщення) якої (их) суперечить законодавству України ( в т.ч. не містить реклами і/або прихованої реклами);
- Під час використання в рамках Фестивалю Фільму/Телепрограми (включаючи всі об'єкти інтелектуальної власності, які увійшли до складу Фільму/Телепрограми) не буде потрібно отримувати жодних додаткових дозволів ні у Відправника (Учасника Фестивалю), ні у авторів Фільму/Телепрограми, ні і у будь-яких інших осіб, а також не буде потрібно здійснювати ніяких додаткових платежів як на користь Відправника (Учасника Фестивалю) та/або авторів Фільму/Телепрограми, так і на користь інших осіб.

2. Цим Відправник (Учасник Фестивалю) надає Фестивалю/Організатору Фестивалю право на використання Фільму/Телепрограми на території всього світу на виключній основі протягом строку з моменту подання цієї Заявки та/або створення Фільму/Телепрограми (залежно від того, яке з вищевказаних творів відбулося пізніше) до моменту завершення Фестивалю і на невиключній основі з моменту завершення Фестивалю і до закінчення терміну охорони авторського права на Фільм / Телепрограму, передбаченого законодавством України, такими способами:
- Першого оприлюднення/опублікування (виходу у світ);
- Публічного сповіщення, публічного показу, публічної демонстрації та публічного виконання в необмеженій кількості разів;
- Використання фрагментів Фільму/Телепрограми тривалістю до 10 (десяти) хвилин, а також окремих кадрів з Фільму/Телепрограми будь-якими способами і в будь-якій формі на телебаченні, в Інтернеті, в інших електронних засобах масової інформації, в інших ЗМІ, а також будь-якими засобами зовнішньої і внутрішньої реклами, реклами на транспорті тощо, з метою анонсування/рекламування Фестивалю;
- Шляхом доведення Фільму/Телепрограми до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Фільму / Телепрограми з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором, у тому числі з використанням телекомунікаційних мереж та/або мережі Інтернет.

3. Цим Відправник (Учасник Фестивалю) гарантує і надає Фестивалю/Організатору Фестивалю право на використання його імені, образу, зображення, голосу, біографічних даних будь-якими способами і в будь-якій формі з метою рекламування та популяризації Фестивалю та/або Фільму/Телепрограми на території всіх країн світу без обмеження в часі використання.

4. Фестиваль/Організатор Фестивалю не несе відповідальності за будь-якими вимогами, претензіями або позовами від третіх осіб щодо використання Фільму/Телепрограми або у зв'язку з порушенням вищевказаних гарантій. У разі пред'явлення до Фестивалю / Організатора Фестивалю вимог, претензій і/або позовів з боку третіх осіб, пов'язаних з використанням Фільму/Телепрограми і/або інших об'єктів інтелектуальної власності, які увійшли до складу Фільму/Телепрограми, та/або оскаржують володіння правами інтелектуальної власності на Фільм/Телепрограму або будь-якої її складової та/або потребують виплати винагороди за використання Фільму/Телепрограми або будь-яких його (її) складових, а також у разі порушення гарантій, Відправник (Учасник Фестивалю) несе відповідальність за такими вимогами, претензіями та/або позовами, зобов'язується врегулювати такі вимоги, претензії та/або позови своїми силами і власним коштом, а також зобов'язується відшкодувати Фестивалю всі збитки від зазначених вимог, претензій та/або позовів.

5. Відправник (Учасник Фестивалю) цим дає свою згоду на використання та обробку його персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

6. Подаючи цю Заявку, Відправник (Учасник Фестивалю) зобов'язується на вимогу Фестивалю/Організатора Фестивалю укласти і/або забезпечити укладення авторами Фільму/Телепрограми Ліцензійний договір на надання права прем'єрної і подальшої публічної трансляції Фільму/Телепрограми на телевізійних каналах «Інтер» і / або «Інтер + »та/або« К1 »та/або« К2 »і/або« НТН »та/або« Мега »та/або« Ентер-Фільм »та/або « Піксель »та/або« Zoom »на умовах, запропонованих Фестивалем/Організатором Фестивалю.

Vertical Tabs